webdesign

Derfor er webdesignet viktig

4 november 2009 - Oppdatert 10 august 2012
Derfor er webdesignet viktig

Webdesignet på en hjemmeside er svært viktig, og omfatter alt av både det du ser og det du ikke ser! Layout er den synlige delen av et webdesign

Det optimale webdesign

En fin layout (som kun beskriver den synlige formen på en hjemmeside) er en selvfølge, men både html-kode, navigasjon og menyer, organisering, struktur, tekstutforming og hovedmalen for nettstedet skal være tilrettelagt på en slik måte at det gjør ting enkelt for både interne og eksterne brukere å orientere seg, og det er denne helheten som er selve webdesignet på et nettsted.

En fin layout (som kun beskriver den synlige formen på en hjemmeside) er en selvfølge, men både html-kode, navigasjon og menyer, organisering, struktur, tekstutforming og hovedmalen for nettstedet skal være tilrettelagt på en slik måte at det gjør ting enkelt for både interne og eksterne brukere å orientere seg, og det er denne helheten som er selve webdesignet på et nettsted.

Webdesignet påvirker også i svært stor grad hvordan nettstedet oppnår plasseringer i søkemotorer og validerer med godkjent kode i forhold til W3C. Godkjent og validerende kode gjør også at designet har større sjanse for å oppleves likt uavhengig av hvilken nettleser som brukes, og bør videre følge WAI-standarder.

Et webdesign skal formidle din profil og ditt budskap på en visuell behagelig, funksjonell og brukervennlig måte til besøkende, og være riktig oppbygd i struktur og med validerende kode.

Kopier eller skriv inn en vilkårlig URL for å sjekke W3C og WAI validering:

Alle momenter i webdesignet skal med andre ord være ivaretatt slik at ikke elementer, seksjoneringer og menyer er “tilfeldig eller ulogisk plassert”. Nettsteder med dårlige løsninger i webdesignet finnes det mange av, og lages ofte som dusinvare i en hvilken som helst html-editor av hvem som helst, både av profesjonelle “webdesignere” og private. Fellesnevneren for disse er at de overser viktigheten av et godt webdesign for å lage nettsteder raskt og billig.

At hjemmesiden din i tillegg skal ha et meningsbærende innhold er en selvfølge.

Med alle faktorer på plass sikrer du at besøkende finner seg fort til rette på nettstedet og det er større sjanse for at budskapet ditt blir tatt positivt i mot samt sikrer deg gjenbesøk.