webdesign

EU krav og globale nettsider

17 desember 2009 - oppdatert 27 november 2016
EU krav og globale nettsider

Hjemmesider har standarder og utformingsmaler som alt annet for hvordan de skal være bygd slik at også funksjonshemmede får en bedre opplevelse av webtjenester.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Standarder på web har eksistert fra midten av 90-tallet, men har først nå blitt mer aktualisert. Norges nyeste bidrag er den nye Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, vedtatt 1.januar 2009, som pålegger all ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) en plikt, inkludert offentlige og private nettesteder, å være universelt utformet og tilgjengelig for alle fra 1.juli 2011.

Global utforming av dine nettsider kan også være utslagsgivende for din sjanse til å bli funnet i søkemotorer, så standarder og riktig koding bør inkluderes fra åpningssiden til siste side på ditt nettsted.

Ønsker du nettsider som fremkommer i nettsøk og tilfredstiller standarder og krav kan Webprofilen hjelpe.

Mer om Web Standarder – W3C (The World Wide Web Consortium)
Loven om Diskriminerings- og tilgjengelighet – Lovdata.no