webdesign, grafisk design

Lorem Ipsum Generator

23 mai 2015

Lorem Ipsum Generator gjør noe så enkelt som å å produsere kunstig fylltekst for bruk i webdesignmaler og grafiske designmaler. Lorem Ipsum er opprinnelig basert på latin.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum brukes som fylltekst i grafisk design og sideombrekking for å demonstrere det grafiske utseende før den endelige teksten er klargjort. Denne bruken betegnes som greeking.

Lipsum er også hyppig benyttet for å demonstrere skriftsnitt innen typografien. Siden betydningen av teksten er uforståelig for de fleste, egner den seg godt, fordi man har påvist at man blir påvirket av innholdet i teksten når man skal se på skriftsnitt eller design. Samtidig gir den en mer naturlig fordeling av ordlengder og tegnbruk enn dersom man fyller avsnittene med svada-tekst.

Kilde: Wikipedia

Språk  
Antall